Thông báo số 438/TB-ĐHL Về việc tham gia Chương trình học quốc tế RFTA năm 2023

Chi tiết xem thêm tại: 
438 - Thong bao tham du CT Khoa hoc Mua He nam 2023.pdf

---
TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Phòng A.212, cơ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.
Điện thoại: 028.39400989 - số nội bộ 120.
Email: dtclc_dtqt@hcmulaw.edu.vn
Website: https://clc.hcmulaw.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/daotaochatluongcao

--%>
Top