TB821 Vv tham dự hội thảo khoa học quốc tế Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại

Trung tâm Quản lý Đào tạo Chất lượng cao và Đào tạo quốc tế thông báo đến sinh viên các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao về việc tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại", cụ thể như sau:

-       Thời gian: Từ 07h30, thứ Sáu  ngày 02/10/2020 (Cả ngày);

-       Địa điểm: Phòng A.1002   – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Số 02 Nguyễn Tất Thành Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;

-       Thành phần tham dự:

                  + Thành phần bắt buộc: Sinh viên lớp CLC42A (Buổi chiều từ 13h00), lớp CLC42B (Buổi sáng từ 07h30). Sau buổi nói chuyện, sinh viên lớp CLC42A, CLC42B phải làm bài thu hoạch lấy điểm cho 01 tín chỉ ngoại khóa trong chương trình đào tạo. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Trần Quốc Công – Khoa Luật Quốc tế – Email: ltqcong@hcmulaw.edu.vn

                  + Sinh viên các lớp chất lượng cao, sinh viên các lớp khác của trường Đại học Luật TP. HCM có nhu cầu tham dự vui lòng gửi thông tin đăng ký đến Trung tâm QL ĐT CLC & ĐTQT trước 09h00 ngày 01/10/2020, qua email dtclc_dtqt@hcmulaw.edu.vn.

 

TB821 Vv tham dự hội thảo khoa học quốc tế Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại

 

--%>
Top