TB 344 Vv tham du chuong trinh American Film Showcase

Trung tâm Quản lý Đào tạo Chất lượng cao và Đào tạo quốc tế thông báo đến sinh viên các lớp chất lượng cao về việc tham dự chương trình American Film Showcase 2019*, cụ thể như sau:

-         Thời gian: Từ 13h45 đến 16h00, thứ Tư ngày 15/5/2019;

-         Địa điểm: Phòng A.1002 – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Số 02 Nguyễn Tất Thành Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;

-         Thành phần tham dự:

                  + Thành phần bắt buộc: Sinh viên lớp các lớp CLC 41B, CLC 41D, CLC 42B, AUF42, CJL42, CLC QTKD42. Sau buổi nói chuyện, sinh viên các lớp CLC thuộc thành phần bắt buộc phải làm bài thu hoạch lấy điểm cho 01 tín chỉ ngoại khóa trong chương trình đào tạo;

                  + Sinh viên các lớp khác của trường Đại học Luật TP. HCM có nhu cầu tham dự vui lòng gửi thông tin đăng ký đến Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT trước 15h00 ngày 13/5/2019 qua email nctoan@hcmulaw.edu.vn.

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.--%>
Top