Thông báo tuyển dụng công chức Thuế năm 2021

Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính theo Quyết định số 1585/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 và Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 12/10/2021, Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

 

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: trong vòng 30 ngày, kể từ 12h00 ngày 20/10/2021 đến 12h00 ngày 20/11/2021.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 05 ngày làm việc, kể từ 8h00 ngày 16/11/2021 đến 17h00 ngày 20/11/2021.

 

Về chỉ tiêu tuyển dụng của Cục thuế TP.HCM cụ thể như sau:

 

Gồm có 203 chỉ tiêu : Chuyên viên (3), kiểm tra viên (163), CNTT (30), văn thư viên(2), văn thư viên trung cấp (5).

 

Các thí sinh kê khai vào phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2021 online tại Website https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn/, sau đó in phiếu đăng ký để nộp kèm hồ sơ tại Cục Thuế Hồ Chí Minh theo thời gian được hẹn sẵn. 

 

Ngoài ra, để được giải đáp các thắc mắc cũng như hỗ trợ trong quá trình đăng ký, nộp hồ sơ và thi tuyển công chức tại Cục Thuế Hồ Chí Minh, thí sinh vui lòng truy cập vào group facebook Hỗ trợ thi tuyển công chức Thuếđể được hỗ trợ kịp thời.

 

Đính kèm

thong-bao-tuyen-dung-20211020064510-e.pdf

--%>
Top