Sinh viên lớp Chất lượng cao Thương mại-Dân sự-Quốc tế tham gia Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại”

Hôm nay, ngày 02/10/2020, tại cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại”. Hội thảo do Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác khoa học giữa Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh và Quỹ Rosa – Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á.

Sau đây là các hình ảnh được ghi tại buổi Hội thảo.

--%>
Top