SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Vào hai ngày 17,18 tháng 7 năm 2021, sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 41 ngành Quản trị Luật và khóa 42 ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh sẽ tiến hành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thông qua hình thức trực tuyến. Trong đợt này, tổng số khóa luận của sinh viên các lớp CLC là 29, trong đó có 07 khóa luận được bảo vệ bằng tiếng nước ngoài (06 tiếng Anh và 01 tiếng Pháp).

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 

--%>
Top