LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO K41 NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT VÀ K42 NGÀNH LUẬT, NGÀNH QTKD

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO K41 NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT VÀ K42 NGÀNH LUẬT, QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian: Thứ 7 ngày 17/7/2021 và Chủ nhật ngày 18/7/2021

(Hình thức bảo vệ: trực tuyến)

 

Link ZOOM- LỊCH BẢO VỆ-CLC 2021 .doc

--%>
Top