Chương trình kiến tập dành cho sinh viên các lớp CLC năm 2019

Với mong muốn giúp sinh viên tìm hiểu, quan sát môi trường làm việc để làm quen, định hướng lựa chọn nơi thực tập, xa hơn là nơi làm việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh việc giảng dạy cho sinh viên những kiến thức lý thuyết cơ bản thông qua giáo trình và kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn của đội ngũ giảng viên Nhà trường, Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện kết nối các công ty luật, nhà tuyển dụng với sinh viên để các bạn được phát triển bản thân và rèn luyện kỹ năng cho phù hợp với môi trường làm việc trong thời đại hiện nay. Năm 2019, Nhà trường tiếp tục tổ chức chương trình kiến tập cho sinh viên các lớp CLC tham quan và tìm hiểu về môi trường làm việc ở các Công ty, đơn vị như: Công ty Luật YKVN, Công ty Luật Tilleke & Gibbins, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Công ty TNHH Ajinomoto Việt Nam, Tòa Gia đình và người chưa thành niên... Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

1. Công ty Luật Tilleke & Gibbins:


--%>
Top