Thông báo V/v cập nhật danh sách viết khóa luận tốt nghiệp đối với Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 43 (các ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh)

052022-DÂN SỰ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD.doc

052022-HÌNH SỰ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD KLTN.doc

052022-QUẢN TRỊ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD KLTN.doc

052022-QUỐC TẾ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD KLTN.doc

052022-THƯƠNG MẠI- DANH SACH PHAN CONG GVHD KLTN.doc

052022 - HÀNH CHÍNH - DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD KLTN.docx

Trung tâm Quản lý Đào tạo Chất lượng cao và Đào tạo quốc tế thông tin đến sinh viên các lớp Chất lượng cao danh sách đăng ký viết Khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 43 (các ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh).

+ Ban cán sự các lớp gửi về cho các bạn đối chiếu, trường hợp có thay đổi, bổ sung đề tài thì gửi thông tin về địa chỉ email: ntkphuong@hcmulaw.edu.vn (Chị Khánh Phương)

+ Hạn cập nhật: 10/06/2022.

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

---

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Phòng A212, cơ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.

Điện thoại: 028.39400989 - số nội bộ 120.

Email: dtclc_dtqt@hcmulaw.edu.vn

Website: https://clc.hcmulaw.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dtclcdtqt

--%>
Top