Thông báo số 417/TB-ĐHL V/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Chất lượng cao Khóa 43 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 44 (ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh)

Chi tiết xem thêm tại: 
TB 417 Vv bảo vệ KLTN 2023.pdf

-------------------------------

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Phòng A.212, cơ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.
Điện thoại: 028.39400989 - số nội bộ 120.
Email: dtclc_dtqt@hcmulaw.edu.vn
--%>
Top