THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO K43 NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT VÀ K44 NGÀNH LUẬT, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

- Thời gian bảo vệ KLTN: Từ 07g00 ngày 28/6/2028
- Địa điểm: Lầu 6-7, Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Chi tiết xem thêm tại: 

TB 417 Vv bảo vệ KLTN 2023.pdf

DÂN SỰ (PHÒNG 1)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

DÂN SỰ (PHÒNG 2)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

DÂN SỰ (PHÒNG 3)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

HÀNH CHÍNH - DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

HÌNH SỰ - DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN (LỚP CLC).doc

QUỐC TẾ (PHÒNG 1)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

QUỐC TẾ (PHÒNG 2)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

QUỐC TẾ (PHÒNG 3)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

QUỐC TẾ-HỘI ĐỒNG BẰNG TIẾNG PHÁP-DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

THƯƠNG MẠI (PHÒNG 1)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

THƯƠNG MẠI (PHÒNG 2)- DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.doc

QUẢN TRỊ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.docx

QUỐC TẾ (PHÒNG 4) -DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.docx

QUỐC TẾ (PHÒNG 5) -DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG CHẤM KLTN.docx

---
TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Phòng A.212, cơ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.
Điện thoại: 028.39400989 - số nội bộ 120.
Email: dtclc_dtqt@hcmulaw.edu.vn
Website: https://clc.hcmulaw.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/daotaochatluongcao

--%>
Top