Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 43 (các ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh)

062022 - HÀNH CHÍNH - DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD KLTN CLC43.doc

062022 -THƯƠNG MẠI - DANH SÁCH PHÂN CÔNG HỘI ĐỒNG.doc

062022-DÂN SỰ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG HĐ CLC.doc

062022-HÌNH SỰ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHẤM KLTN.doc

062022-QUỐC TẾ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD KLTN.doc

062022-QUẢN TRỊ-DANH SÁCH PHÂN CÔNG HĐ KLTN.doc

Trung tâm Quản lý Đào tạo Chất lượng cao và Đào tạo quốc tế thông tin đến sinh viên các lớp Chất lượng cao lịch bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp (có điều chỉnh) đối với sinh viên Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật)Khóa 43 (các ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh).

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

---

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Phòng A212, cơ sở số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.

Điện thoại: 028.39400989 - số nội bộ 120.

Email: dtclc_dtqt@hcmulaw.edu.vn

Website: https://clc.hcmulaw.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dtclcdtqt

--%>
Top